Chargement en cours...

FAQ

Oczywiście.

Prawo uznaje spółki windykacyjne i określa zasady i stosowane praktyki. INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® przestrzego obowiązujących przepisów prawnych.

Spółka windyjacyjna pozwala Wam na uniknięcie nieprzyjemnych rzeczy związanych z niezaplaconą fakturą. Pozyskujecie w ten sposób cenny czas, by się zajmować swoją podstawową działalnością, by zardządzać przedsiębiorstwem.

 

Przedsiębiorstwa nie zawsze rozumieją, jaki wpływ ma ogólna ilość niezaplaconych faktur, obojętnie jak niskiej wartości, na ich ogólne dochódy..

 

Spółka windykacyjna pomoże Wam również rozróźnić klientów, którzy nie płacą swoich faktur i zidentyfikować przypadki, w których należy wszcząć postępowanie sądowe.
INTERNATIONAL RECOVER COMPANY ®  śledzi każdą niezapłaconą fakturę i znajduje rozwiazania by pomóc odzyskać coś, co jest Wasze.

niezapłaconych faktur !

 

Niepotrzebne jest wysyłać kilka. Jedno wezwanie wystarczy by uprzedzić klienta na przypadek niezapłaty oraz po to, by zrozumieć jakie są jego zamiary.

Tak. Czasami wahamy się, czy zażądać zapłaty zobowiązania. Bez względu na to, czy to zysk lub strata, wiadomość o tym, że nie dochodzimy dłużników jest szybko rozpowszechniana. Rzeczywiście, w tym przypaadku słowo i ucho dobrze funcjonują a od roku do roku, ilość Waszych niezapłaconych faktur będzie wzrastać. Działajcie w sposób bezpośredni. Zyskujecie zarówno czas jak i sławę.