Nacítá se...

Vymáhání dluhů smírnou cestou

Vymáháním dluhů smírnou cestou se rozumí: jakákoliv činnost nebo praxe, která má za účel navést dlužníka k zaplacení neuhrazeného dluhu, s výjimkou jakéhokoliv vymáhání na základě exekučního titulu.

Při vymáhání dluhů smírnou cestou jsou zakázány jakákoliv chování nebo praxe, která porušují soukromý život uživatele, nebo která mohou uvést v omyl, a jakákoliv chování nebo praxe, která porušují lidskou důstojnost.

INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® splňuje čestnou povinnost přísným dodržováním evropských zákonů týkajících se vymáhání dluhů smírnou cestou.

 

 

 

 

INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® : Vaše vymáhací společnost

INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® je oddělení pro vymáhání pohledávek smírnou cestou v rámci IRC GROUP, působící v souladu s právními předpisy o vymáhacích společnostech.

Již více než 25 let nabízíme společnostem a fyzickým osobám veškeré užitečné služby, které může nabízet vymáhací společnost.

Ročně řešíme více než 200 000 neuhrazených faktur.

Naše společnost má v současné době přibližně sto zaměstnanců v Evropě, na různých místech.

Naše vymáhací společnost převezme jakýkoliv typ neuhrazené faktury, kdekoliv na světě, jak od společností, tak od fyzických osob.

Jsme Vám k dispozici před vystavením faktury, i pro případnou podporu během soudních řízení.