Chargement en cours...

Vymáhání dluhů smírnou cestou

Vymáháním dluhů smírnou cestou se rozumí: jakákoliv činnost nebo praxe, která má za účel navést dlužníka k zaplacení neuhrazeného dluhu, s výjimkou jakéhokoliv vymáhání na základě exekučního titulu.

Při vymáhání dluhů smírnou cestou jsou zakázány jakákoliv chování nebo praxe, která porušují soukromý život uživatele, nebo která mohou uvést v omyl, a jakákoliv chování nebo praxe, která porušují lidskou důstojnost.

INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® splňuje čestnou povinnost přísným dodržováním evropských zákonů týkajících se vymáhání dluhů smírnou cestou.