Chargement en cours...

Polubowna windykacja należności

Przez „polubowna windykacja należności” należy rozumieć: wszelkie działania lub praktyki, które mają na celu sklonienie dłużnika do zapłaty niezapłaconego długu, z wyjątkiem jakiegokolwiek odzysku opartego o tytuł egzekucyjny.

W związku z polubowną windykacją należności są zakazane wszelkie postawy lub praktyki naruszające prywatne życie konsumenta oraz mogące wprowadzać w błąd a także wszelkie praktyki i postawy, które mogą naruszać godność człowieka.

INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® wykonywuje honorowy obowiązek ściśle przestrzegając prawa eurpejskiego w zakresie polubownej windykacji należności.