Ładuje się …

Polubowna windykacja należności

Przez „polubowna windykacja należności” należy rozumieć: wszelkie działania lub praktyki, które mają na celu sklonienie dłużnika do zapłaty niezapłaconego długu, z wyjątkiem jakiegokolwiek odzysku opartego o tytuł egzekucyjny.

W związku z polubowną windykacją należności są zakazane wszelkie postawy lub praktyki naruszające prywatne życie konsumenta oraz mogące wprowadzać w błąd a także wszelkie praktyki i postawy, które mogą naruszać godność człowieka.

INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® wykonywuje honorowy obowiązek ściśle przestrzegając prawa eurpejskiego w zakresie polubownej windykacji należności.

 

 

 

 

INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® : Wasza spółka windykacyjna

INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® è to departament polubownej windykacji należności IRC GROUP, działający zgodnie z przepisami prawnymi dot. spółek windykacyjnych.

Od ponad 25 lat oferujemy spółkom i osobom fizycznym wszystkie korzystne usługi, jakie może oferować spółka zajmująca sie windykacją długów.

W skali roku zarządzamy ponad 200.000 niezapłaconymi fakturami.

Nasza spółka zatrudnia obecnie prawie stu pracowników – kobiety i męższczyzn –w Europie, w różnych lokalizacjach.

Nasza spółka windykacyjna przejmie niezapłaconą fakturę wszelkiego rodzaju, wszędzie na świecie, pochodzących zarówno od przedsiębiorstw jak i od osób fizycznych.

Jesteśmy do Waszej dyspozycji przed wystawieniem faktury aż do udzielenia ewentualnego wsparcia . podczas postępowań sądowych.