Nacítá se...

INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® – IRC GROUP

Pracovní místa

Vymáhání pohledávek smírnou cestou

INTERNATIONAL RECOVER COMPANY ® si nastavila cíl najít řešení při vymáhání pohledávek smírnou cestou tak, aby neuhrazené faktury byly zaplaceny.

INTERNATIONAL RECOVER COMPANY ® pracuje se všemi druhy společností, její postupy probíhají vždy smírnou cestou. Účel je najít účinná platební řešení, uspokojivá jak pro společnosti, tak pro dlužníky.
Společnost tak může ušetřit cenný čas a nebude se muset starat o nezaplacené faktury. Dlužník může sám najít jednoduchá řešení a přizpůsobit se situaci, vymožením pohledávky smírnou cestou.

V mnoha případech tento postup zabrání tomu, aby se obě strany dostaly k soudnímu řízení, které je náročné pro všechny zúčastněné strany.
Jednání INTERNATIONAL RECOVER COMPANY ® mají za následek, téměř ve všech případech, vyřešení situace smírnou cestou.