Nacítá se...

INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® – IRC GROUP

Pracovní místa

FAQ

Samozřejmě.

Zákon uznává vymáhací společnosti a definuje pravidla a praxe. INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® dodržuje různé platné zákony.

Ano.

INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® dodržuje veškeré právní předpisy. Považujeme tuto činnost za čestnou povinnost.
Zprávy SMS, které posíláme, jsou pro Vás zcela zdarma. Toto je služba, kterou nabízíme tak, aby se Vám nenavýšily náklady.

1- Od roku 1993 INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® zpracovává osobní údaje jako důvěrné informace. Vynakládáme veškeré úsilí, abychom zabránili ztrátě informací.

2- Osobní údaje sdělujeme výhradně našim subdodavatelům (agenty obnoveni, ...) nebo právníkům, a děláme to jen pro úspěšné provedení misí, která nám je pověřena pro vymáhání pohledávek.

3- Vyhledáváme, organizujeme a zachováváme veškeré soukromé informace potřebné pro úspěšné plnění misi, která nám je pověřena.

4- Doba archivace je striktně vyžadována pro naši misi a pro dodržovaní našich regulovaných a právních povinnosti.

4a- Pokud je dotyčný nárok vrácen, systematicky odstraňujeme osobní údaje do 7 let od úplného podání spisu, v souladu s naší právní povinností archivovat daňové informace pro ověřovací účely.

4b- V případě hmotné (např. platební neschopnosti) nebo právní nemožnosti (např. konečné nepříznivé rozhodnutí, rozhodnutí, které potvrzuje předepsanou povahu nároku...) vymáhání dané pohledávky, odstraňujeme osobní údaje do 1 roku od zjištění nemožnosti využití.

4c- Pokud nám svěřená mise skončila před vymáháním dotyčného nároku, po 1 roce odstraňujeme osobní údaje.

5- Až dosud, INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® nezaznamenala ztrátu dat.