Chargement en cours...

FAQ

Oczywiście.

Prawo uznaje spółki windykacyjne i określa zasady i stosowane praktyki. INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® przestrzego obowiązujących przepisów prawnych.

Tak.

INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® szanuje prawo. Dla nas jest to honorowy obowiązek.
SMSy, które my wysyłamy są dla Was całkiem nieodpłatne. To jest usługa oferowana, która nie zwiększa Waszych kosztów.

1- Począwszy od 1993 r. INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® przetwarza dane osobowe jako informacje poufne. Dokładamy wszelkich starań, aby uniknąć wycieku informacji.

2- Przekazujemy dane osobowe wyłącznie naszym podwykonawcom (agentom odzyskiwania ...) lub adwokatom i realizujemy to tylko w celu pomyślnego wykonania misji odzyskania wierzytelności, która jest nam powierzona.

3- Szukamy, organizujemy i przechowujemy wszystkie prywatne informacje niezbędne do pomyślnej realizacji powierzonej nam misji.

4- Czas archiwizacji jest absolutnie niezbędny do wypełnienia naszej misji i do przestrzegania naszych zobowiązań regulaminowych i prawnych.

4a- W przypadku, gdy wierzytelność została odzyskana, systematycznie likwidujemy dane osobowe w ciągu siedmiu lat od pełnej zapłaty sprawy, zgodnie z naszym prawnym obowiązkiem archiwizacji informacji podatkowych w celach weryfikacji.

4b- W przypadku niezdolności materialnej (np. niewypłacalność) lub prawnej (np. niekorzystna decyzja ostateczna, decyzja, która potwierdza określony charakter wierzytelności...) w celu odzyskania wierzytelności, likwidujemy dane osobowe w ciągu 1 roku od stwierdzenia niemożności odzyskania.

4c- W przypadku, gdy powierzona nam misja zostaje rozwiązana przed odzyskaniem wierzytelności, likwidujemy dane osobowe po upływie roku.

5- Do tej pory INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® nie miała żadnego przypadku utraty danych.