Chargement en cours...

FAQ

Bineînțeles.

Legea recunoaște societățile de recuperare și definește regulile și practicile. INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® respectă diferite legi aflate în vigoare.

Da.

INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® respectă litera legii. Noi facem din acest lucru o datorie de onoare.
SMS-urile pe care noi le trimitem sunt complet gratuite pentru dvs. Acesta este un serviciu pe care îl oferim pentru a nu vă crește costul.

1- Începând din anul 1993, INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® a procesat datele cu caracter personal ca și informații confidențiale. Depunem toate eforturile pentru a evita scurgerea informațiilor.

2- Comunicăm datele cu caracter personal exclusiv sub-contractanților noștri (agenți de recuperare, ...) sau avocaților, iar acest lucru îl realizăm doar pentru executarea cu succes a misiunii de recuperare a creanțelor, ce ne este încredințată.

3- Căutăm, organizăm și păstrăm toate informațiile private necesare pentru executarea cu succes a misiunii ce ne este încredințată.

4- Durata de arhivare este cea necesară în mod strict pentru realizarea misiunii noastre și pentru respectarea obligațiilor noastre reglementate și legale.

4a- În cazul în care creanța în cauză este recuperată, suprimăm în mod sistematic datele cu caracter personal în termen de 7 ani de la achitarea completă a dosarului, în conformitate cu obligația noastră legală de arhivare a informațiilor fiscale în scopuri de verificare.

4b- În cazul unei imposibilități materiale (ex. insolvabilitate) sau legale (ex. decizie defavorabilă definitivă, decizie ce atestă caracterul prescris al creanței...) de a recupera creanța în cauză, suprimăm datele cu caracter personal în termen de 1 an de la constatarea imposibilității de recuperare.

4c- În cazul în care misiunea ce ne-a fost încredințată este încetată înainte de recuperarea creanței în cauză, suprimăm datele cu caracter personal după 1 an.

5- Până la data actuală, INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® nu a întâmpinat niciun caz de pierdere a datelor.