Nacítá se...

FAQ

Samozřejmě.

Zákon uznává vymáhací společnosti a definuje pravidla a praxe. INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® dodržuje různé platné zákony.

Vymáhací společnost vám umožní vyvarovat se nepříjemnostem, které způsobuje neuhrazená faktura. Ušetříte tak cenný čas, a budete se moci věnovat Vaší hlavní činnosti a spravovat Vaší společnost!

 

Společnosti si někdy neuvědomují jaký dopad má celkový počet neuhrazených faktur, bez ohledu na jejich výši, na obecný příjem společnosti.

 

Vymáhací agentura Vám pomůže také vymezit zákazníky, kteří neplatí faktury, a určit případy, kdy je potřeba zahájit soudní řízení.
INTERNATIONAL RECOVER COMPANY ®  sleduje každou neuhrazenou fakturu a nalezne řešení tak, aby Vám pomohla získat, co Vám patří.

S naší službou na vymáhání pohledávek nebudete trávit čas běháním za neuhrazenými fakturami !

Je zbytečné posílat více výzev. Jedna výzva stačí pro upozornění zákazníka v případě neuhrazení, tak si uděláte představu o jeho záměrech.

Ano. Někdy váháme dožadovat se svých nároků. Bez ohledu na ztrátu nebo výhru, nesledování dlužníků se rychle rozšíří. Je pravda, že slovo a ucho fungují dobře v tomto případě, a každý rok, počet Vašich neuhrazených faktur bude narůstat.
Jednejte přímo. Získáte čas, ale také dobré jméno.

1- Od roku 1993 INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® zpracovává osobní údaje jako důvěrné informace. Vynakládáme veškeré úsilí, abychom zabránili ztrátě informací.

2- Osobní údaje sdělujeme výhradně našim subdodavatelům (agenty obnoveni, ...) nebo právníkům, a děláme to jen pro úspěšné provedení misí, která nám je pověřena pro vymáhání pohledávek.

3- Vyhledáváme, organizujeme a zachováváme veškeré soukromé informace potřebné pro úspěšné plnění misi, která nám je pověřena.

4- Doba archivace je striktně vyžadována pro naši misi a pro dodržovaní našich regulovaných a právních povinnosti.

4a- Pokud je dotyčný nárok vrácen, systematicky odstraňujeme osobní údaje do 7 let od úplného podání spisu, v souladu s naší právní povinností archivovat daňové informace pro ověřovací účely.

4b- V případě hmotné (např. platební neschopnosti) nebo právní nemožnosti (např. konečné nepříznivé rozhodnutí, rozhodnutí, které potvrzuje předepsanou povahu nároku...) vymáhání dané pohledávky, odstraňujeme osobní údaje do 1 roku od zjištění nemožnosti využití.

4c- Pokud nám svěřená mise skončila před vymáháním dotyčného nároku, po 1 roce odstraňujeme osobní údaje.

5- Až dosud, INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® nezaznamenala ztrátu dat.