Chargement en cours...

FAQ

Oczywiście.

Prawo uznaje spółki windykacyjne i określa zasady i stosowane praktyki. INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® przestrzego obowiązujących przepisów prawnych.

Spółka windyjacyjna pozwala Wam na uniknięcie nieprzyjemnych rzeczy związanych z niezaplaconą fakturą. Pozyskujecie w ten sposób cenny czas, by się zajmować swoją podstawową działalnością, by zardządzać przedsiębiorstwem.

 

Przedsiębiorstwa nie zawsze rozumieją, jaki wpływ ma ogólna ilość niezaplaconych faktur, obojętnie jak niskiej wartości, na ich ogólne dochódy..

 

Spółka windykacyjna pomoże Wam również rozróźnić klientów, którzy nie płacą swoich faktur i zidentyfikować przypadki, w których należy wszcząć postępowanie sądowe.
INTERNATIONAL RECOVER COMPANY ®  śledzi każdą niezapłaconą fakturę i znajduje rozwiazania by pomóc odzyskać coś, co jest Wasze.

niezapłaconych faktur !

 

Niepotrzebne jest wysyłać kilka. Jedno wezwanie wystarczy by uprzedzić klienta na przypadek niezapłaty oraz po to, by zrozumieć jakie są jego zamiary.

Tak. Czasami wahamy się, czy zażądać zapłaty zobowiązania. Bez względu na to, czy to zysk lub strata, wiadomość o tym, że nie dochodzimy dłużników jest szybko rozpowszechniana. Rzeczywiście, w tym przypaadku słowo i ucho dobrze funcjonują a od roku do roku, ilość Waszych niezapłaconych faktur będzie wzrastać. Działajcie w sposób bezpośredni. Zyskujecie zarówno czas jak i sławę.

1- Począwszy od 1993 r. INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® przetwarza dane osobowe jako informacje poufne. Dokładamy wszelkich starań, aby uniknąć wycieku informacji.

2- Przekazujemy dane osobowe wyłącznie naszym podwykonawcom (agentom odzyskiwania ...) lub adwokatom i realizujemy to tylko w celu pomyślnego wykonania misji odzyskania wierzytelności, która jest nam powierzona.

3- Szukamy, organizujemy i przechowujemy wszystkie prywatne informacje niezbędne do pomyślnej realizacji powierzonej nam misji.

4- Czas archiwizacji jest absolutnie niezbędny do wypełnienia naszej misji i do przestrzegania naszych zobowiązań regulaminowych i prawnych.

4a- W przypadku, gdy wierzytelność została odzyskana, systematycznie likwidujemy dane osobowe w ciągu siedmiu lat od pełnej zapłaty sprawy, zgodnie z naszym prawnym obowiązkiem archiwizacji informacji podatkowych w celach weryfikacji.

4b- W przypadku niezdolności materialnej (np. niewypłacalność) lub prawnej (np. niekorzystna decyzja ostateczna, decyzja, która potwierdza określony charakter wierzytelności...) w celu odzyskania wierzytelności, likwidujemy dane osobowe w ciągu 1 roku od stwierdzenia niemożności odzyskania.

4c- W przypadku, gdy powierzona nam misja zostaje rozwiązana przed odzyskaniem wierzytelności, likwidujemy dane osobowe po upływie roku.

5- Do tej pory INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® nie miała żadnego przypadku utraty danych.