Loading

FAQ

Natuurlijk. De wet van 20 december erkent de maatschappijen van inning van schuldvordering en bepaalt er de regels.

Natuurlijk.
INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® respecteert de wet. De sms die wij u sturen zijn gratis. Dit is een dienst die wij u bieden zodat uw kosten niet te hoog oplopen.

1- Sinds 1993 heeft INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® de persoonlijke gegevens altijd beheerd als confidentiele informatie. Wij verbinden ons ertoe alles mogelijk te doen om elke informatielek te voorkomen.

2- Wij communiceren de persoonlijke gegevens uitsluitend aan onze onderaannemers (inningsagenten, ...) of aan een advokaat, en dit enkel om een goede uitvoering van de inning van de vordering te garanderen.

3- Wij zoeken, indexeren en bewaren alle privacy-informatie die nodig is voor de goede uitvoering van de aan ons toevertrouwde missie.

4- Wij houden de gegevens enkel de tijd die noodzakelijk is om onze missie te vervullen en onze verplichtingen na te komen.

4a- Wanneer de betrokkene schuld wordt teruggevorderd, schrappen wij systematisch alle persoonlijke gegevens in ons bestand 7 jaren na de volledige betaling van het dossier in overeenstemming met onze wettelijke verplichting om de belastingsinformatie te bewaren voor controledoeleinden.

4b- In het geval van materiele onmogelijkheid (bv : insolvent) of wettelijke onmogelijkheid (bv : definitief ongunstig oordeel, oordeel dat de verjaring van de vordering bevestigt, ...) om de betrokkene schuldvordering te innen, schrappen wij de gegevens in ons bestand 1 jaar na de vaststelling van de onmogelijkheid van terugvordering.

4c- Als de aan ons toevertrouwd opdracht wordt stopgezet, schrappen wij de gegevens in ons bestand na 1 jaar.

5- Tot op heden betreurt INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® geen gegevensverlies.