Bezig met laden...

Minnelijke schikking van schuldvorderingen

Een efficiënt beheer van schuldvorderingen is van wezenlijk belang voor de cashflow van elke KMO, multinational of zelfstandige. Via een minnelijke schikking worden uw openstaande schuldvorderingen op een volkomen wettige manier, en zonder hoogoplopende gerechtskosten opgelost.

INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® is een incassobureau dat zich sinds 1993 specialiseert in de minnelijke inning van schuldvorderingen. We zijn ingeschreven bij het Ministerie van Economische zaken, en gaan tewerk in overeenstemming met de bepalingen in de wet van 20 december 2002 en het uitvoeringsbesluit.

INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® biedt bedrijven administratieve en logistieke ondersteuning bij het beheer van hun geschillen. Als tussenpersoon van klanten en debiteuren, hebben het personeel en de agenten van INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® aandacht voor de mens achter elke schuldvordering. Dat deze filosofie haar vruchten draagt, bewijzen onze resultaten: het gros van de dossiers onder onze vleugels worden succesvol afgesloten na het onderhandelen van een minnelijke schikking.
De minnelijke schikking van schuldvorderingen is maar één onderdeel van ons totaalpakket aan financiële diensten. Interesse? Bekijk wat INTERNATIONAL RECOVER COMPANY®voor uw thesauriebeheer kan betekenen.