Loading

Minnelijke schikking van schuldvorderingen

Een efficiënt beheer van schuldvorderingen is van wezenlijk belang voor de cashflow van elke KMO, multinational of zelfstandige. Via een minnelijke schikking worden uw openstaande schuldvorderingen op een volkomen wettige manier, en zonder hoogoplopende gerechtskosten opgelost.

INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® is een incassobureau dat zich sinds 1993 specialiseert in de minnelijke inning van schuldvorderingen.

INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® biedt bedrijven administratieve en logistieke ondersteuning bij het beheer van hun geschillen. Als tussenpersoon van klanten en debiteuren, hebben het personeel en de agenten van INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® aandacht voor de mens achter elke schuldvordering. Dat deze filosofie haar vruchten draagt, bewijzen onze resultaten: het gros van de dossiers onder onze vleugels worden succesvol afgesloten na het onderhandelen van een minnelijke schikking.
De minnelijke schikking van schuldvorderingen is maar één onderdeel van ons totaalpakket aan financiële diensten. Interesse? Bekijk wat INTERNATIONAL RECOVER COMPANY®voor uw thesauriebeheer kan betekenen.

 

 

 

 

 

Onze missie

INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® heeft als missie door middel van minnelijke inning een oplossing te vinden voor het invorderen van openstaande facturen van bedrijven.

INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® is actief in alle mogelijke sectoren, en streeft altijd naar een minnelijke schikking. Het streefdoel is eenvoudigweg om een efficiënte betaalwijze overeen te komen, waarmee zowel bedrijven als debiteuren geholpen zijn.
Bedrijven kunnen op die manier kostbare tijd besparen, die ze niet hoeven te besteden aan het nalopen van onbetaalde facturen. Debiteuren krijgen van hun kant via de minnelijke inning van schulden een betere oplossing aangereikt, die rekening houdt met hun situatie.

In vele gevallen vermijden beide partijen het doormaken van een gerechtelijke fase, die zwaar zou wegen op alle belanghebbenden.
In de meeste gevallen resulteert de tussenkomst van INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® in een oplossing in der minne.