Chargement en cours...

Nieuws

5 tips om afwezigheden bij consultaties te verminderen

03/01/2019

Zoals elke maandag eet psychologe Ann om twaalf uur 's middags met haar vriendin Veerle, een dermatoloog. Deze week is Veerle boos. Vanochtend kwamen twee patiënten niet opdagen. Ann wordt ook regelmatig met dit probleem geconfronteerd. Veel patiënten klagen over steeds langere wachttijden om een afspraak te krijgen. Het vergroten van de tijdsbestekken lost het probleem niet op. Meer en meer patiënten maken afspraken met meerdere specialisten en ze melden zich slechts bij één van hen aan. Afspraken die meerdere maanden van te voren zijn vastgelegd, worden vergeten.

Ontdek onze 5 tips om de afwezigheden bij consultaties te verminderen

Meer zien

Tweede Kamer: wettelijke vergoeding voor te laat betalen ZZP'ers

09/03/2016

Op 19 februari 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het voorstel van het CDA, dat samen met Hans Biesheuvel van ondernemersorganisatie ONL is ingediend. In het voorstel wordt gepleit voor een wettelijk vastgelegde vergoeding van 8% voor mkb'ers en zzp'ers indien de factuur na 60 dagen nog niet is betaald door de grootbedrijven.... Meer