Loading

Onze diensten  

 

INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® staat in voor het dagelijkse thesauriebeheer van haar klanten. Of U nu een kleine onderneming of een multinational bent: wij bieden een totaaloplossing voor de financiële relatie met uw klanten. Uw financiële middelen varen er wel bij!

 

Preventieve maatregelen

Voorkomen is beter dan genezen..  en dat is waarom preventieve maatregelen een belangrijke plaats innemen in het thesauriebeheer van INTERNATIONAL RECOVER COMPANY®.

 • Advies bij het opstellen van uw betalingsvoorwaarden
 • Zelfklevende etiketten
 • Documenten en packs op uw naam
 • Gratis herinneringen verturen via de MindYourBills-app

 

Aangepaste documenten nodig? Neem contact met ons !

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer het toch tot een geschil komt

 • Briefwisseling: virtueel of niet, standaardbrief of op maat, naar de schuldenaar of zijn woordvoerder (advocaat, derde, ...)
 • Contactpogingen vanuit ons eigen meertalige callcenter: tal van oproepen, sms'en, chat...)
 • Huisbezoeken: meerdere bezoeken van gespecialiseerde en daartoe opgeleide agenten

 

Uw herinneringen blijven zonder gevolg? Neem contact met ons !

 

 

 

 

 

 

 

Vertrouw uw thesauriebeheer toe aan INTERNATIONAL RECOVER COMPANY®

 

 • Een multinational actief wereldwijd sinds 1993.
 • Geboren uit noodzaak: het verminderen van de kost om kleine factuurbedragen eveneens te recupereren.
 • Verschillende operationele locaties verspreid in Europa.
 • Een netwerk van inningsagenten dichtbij uw debiteuren.
 • Meertalige lokale call centers.
 • Een persoonlijke opvolging van uw dossiers.

 

Voor een oplossing aangepast aan uw onbetaalde problemen: neem contact met ons !

 

Voordeelcode

Geef een voordeelcode

FAQ

Natuurlijk. De maatschappijen van inning van schuldvordering zijn erkend en de Wet bepaalt er de regels en de extra kosten. 

Heeft u een openstaande factuur? Stuurde u al meer dan één aanmaning tot betaling, zonder gevolg? Doe beroep op een incassobureau: het biedt u een hele reeks commerciële en financiële voordelen.

De diensten van een incassobedrijf hebben over het algemeen een lagere kostprijs dan die van een advocaat of een deurwaarder. Ondertussen bespaart uw personeel tijd, die het aan andere taken kan wijden. Bovendien blijven de relaties met uw klanten meestal ongeschonden. Alleen wanneer u dat de moeite waard vindt, leiden we een gerechtelijke procedure in om een uitstaande aanmaning tot betaling tot een goed einde te brengen.

Uw voordelen bij INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® op een rij:

 • Tijdswinst en optimale inzet van uw personeel
 • Verhoging van uw cashflow
 • Uw bedrijf wint aan aanzien
 • Behoud van goede klantenrelaties
 • Lange en kostelijke gerechtsprocedures worden bijna altijd vermeden

INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® heeft een totaalpakket van financiële diensten voor haar klanten: advies voor betalingsvoorwaarden, het opvolgen van een uitstaande aanmaning tot betaling, enz. Uw thesauriebeheer is bij ons in goede handen.

Volgens de nederlandse Wet moet u één aanmaning sturen met een betalingstermijn van minimaal 14 dagen.

Ja, Soms aarzelt men om onbetaalde fakturen te vorderen. Onafhankelijk van het winstgebrek, weet men vlug dat u uw onbetaalde fakturen niet opeist. Inderdaad, soms zijn mensen hiervan snel op de hoogte en stijgt het aantal van onbetaalde fakturen ziender ogen. Reageer dan onmiddelijk. U wint daarmee tijd en aanzien.

Vaak zien bedrijven en zelfstandigen af van de minnelijke invordering van kleine openstaande facturen. Er wordt geen signaal gegeven aan wanbetalers, en de af te schrijven bedragen kunnen op jaarbasis hoog oplopen. Laat het zo ver niet komen: bij INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® zijn ook uw kleine schuldvorderingen in goede handen.

INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® besteedt evenveel aandacht aan de minnelijke invordering van kleine bedragen, als aan de incassering van grote dossiers. U kan bijvoorbeeld bij ons terecht voor het innen van verschuldigde facturen van €5. Op die manier geven we een signaal aan uw debiteuren, en behoeden we u voor toenemende financiële schade. We verliezen immers nooit uit het oog dat 100 kleine uitstaande bedragen aan het einde van het jaar een streep door uw rekening betekenen!
Als klant geniet u bij INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® speciale voorwaarden voor de behandeling van uw “kleine dossiers”. Daardoor wegen de baten van de incassering van uw kleine facturen wel degelijk op tegen de kosten.

De minnelijke invordering van openstaande facturen is slechts één onderdeel van ons totaalpakket aan financiële diensten. Heeft u interesse? Bekijk wat INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® voor uw thesauriebeheer kan betekenen.

Doet u als bedrijf of zelfstandige zaken over de landsgrenzen heen? Krijgt u af te rekenen met dubieuze debiteuren in het buitenland? Ook daarvoor kan u bij INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® terecht. Lees hier hoe we u van dienst kunnen zijn.

INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® ondersteunt haar klanten bij de opvolging van dubieuze debiteuren, ongeacht waar deze gevestigd zijn. De meertaligheid van onze medewerkers is daarbij een belangrijke troef. Via verschillende communicatiekanalen brengen we de dialoog met slechte betalers op gang:

 • Briefwisseling
 • Tekstberichten (sms’en) naar het mobiele nummer van schuldenaars
 • Telefonische oproepen door onze lokale callcenters, in verschillende europese talen
 • Huisbezoeken door daartoe opgeleide agenten in europa

Incassobureau INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® streeft er te allen tijde naar schuldvorderingen tot een goed einde te brengen via het onderhandelen van een minnelijke schikking. We behandelen alle aanvragen met respect voor uw klanten en uw reputatie. Ook voor buitenlandse claims heeft onze aanpak haar diensten reeds bewezen. Aarzel niet uw dossiers aan onze medewerkers voor te leggen. Naargelang van de vestigingsplaats van uw dubieuze debiteuren en het soort schuldvordering, komen we de meest aangewezen werkwijze overeen.

1- Sinds 1993 heeft INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® de persoonlijke gegevens altijd beheerd als confidentiele informatie. Wij verbinden ons ertoe alles mogelijk te doen om elke informatielek te voorkomen.

2- Wij communiceren de persoonlijke gegevens uitsluitend aan onze onderaannemers (inningsagenten, ...) of aan een advokaat, en dit enkel om een goede uitvoering van de inning van de vordering te garanderen.

3- Wij zoeken, indexeren en bewaren alle privacy-informatie die nodig is voor de goede uitvoering van de aan ons toevertrouwde missie.

4- Wij houden de gegevens enkel de tijd die noodzakelijk is om onze missie te vervullen en onze verplichtingen na te komen.

4a- Wanneer de betrokkene schuld wordt teruggevorderd, schrappen wij systematisch alle persoonlijke gegevens in ons bestand 7 jaren na de volledige betaling van het dossier in overeenstemming met onze wettelijke verplichting om de belastingsinformatie te bewaren voor controledoeleinden.

4b- In het geval van materiele onmogelijkheid (bv : insolvent) of wettelijke onmogelijkheid (bv : definitief ongunstig oordeel, oordeel dat de verjaring van de vordering bevestigt, ...) om de betrokkene schuldvordering te innen, schrappen wij de gegevens in ons bestand 1 jaar na de vaststelling van de onmogelijkheid van terugvordering.

4c- Als de aan ons toevertrouwd opdracht wordt stopgezet, schrappen wij de gegevens in ons bestand na 1 jaar.

5- Tot op heden betreurt INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® geen gegevensverlies.