Loading

Dicht bij

INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® is de afdeling van minnelijke inning van schuldvorderingen van IRC GROUP NV.

Sinds de oprichting van ons bedrijf in 1993 beheren wij jaarlijks meer dan 200.000 onbetaalde fakturen en stellen aan een honderdtal medewerkers in Europa te werk.

We volgen de Nederlandse wet.

Ons doel is om bedrijven te helpen hun schulden te innen maar altijd met respect van de mens.

Informaties op het bedrijf

IRC GROUP is een nameloze vennootschap.
KvK-nummer: 62567365
Bank: ING IBAN: NL42 INGB 0006 8535 75 BIC: INGBNL2A

Sociale zetel: 2/12 rue des Prémontrés BE- 4000 Liège
Nederlandse stichting: Gelissendomein 8 bus 33 NL-6229GJ Maastricht

Tel: +31 (0)43 361 02 29
Fax: +31 (0)43 361 15 03
E-Mail: nederland(@)recover.eu