Bezig met laden...

FAQ

Als u een brief kreeg, een sms, een gespoken bericht of een bericht van één van onze inningsagenten ontving, reageer onmiddelijk. Indien u vergat dit bedrag te betalen, verzoeken wij u zonder aarzelen deze som te vereffenen door gebrijk van bijgevoegde bankgegevens.

Indien u vragen hebt of als u een aflossingsplan wenst, neem snel contact met ons.

Ja. De incassokosten zijn door de nederlandse wet gedetailleerd. Uw betalingsachterstand veroorzaakt financieel verlies voor onze klant. U moet dus ook de extra kosten betalen.

Onze geschillendiensten liggen dicht bij u.

U kan ons contacteren:

- per mail: nederland(@)recover.eu

- met onze online contactformulier

- telefonisch: 043 361 02 29 (maandag tot vrijdag van 13:00 tot 16:00)

 

Onze meertaligel teams zullen u helpen om de beste oplossing aan uw onbetaalde facturen te vinden.

Nee. Om de priveleven en de confidentialiteit van de debiteuren te beschermen, sturen we NOOIT emails naar de debiteuren. Voor dezelfde reden antwoorden we op emails per post, sms of telefoon.

1- Sinds 1993 heeft INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® de persoonlijke gegevens altijd beheerd als confidentiele informatie. Wij verbinden ons ertoe alles mogelijk te doen om elke informatielek te voorkomen.

2- Wij communiceren de persoonlijke gegevens uitsluitend aan onze onderaannemers (inningsagenten, ...) of aan een advokaat, en dit enkel om een goede uitvoering van de inning van de vordering te garanderen.

3- Wij zoeken, indexeren en bewaren alle privacy-informatie die nodig is voor de goede uitvoering van de aan ons toevertrouwde missie.

4- Wij houden de gegevens enkel de tijd die noodzakelijk is om onze missie te vervullen en onze verplichtingen na te komen.

4a- Wanneer de betrokkene schuld wordt teruggevorderd, schrappen wij systematisch alle persoonlijke gegevens in ons bestand 7 jaren na de volledige betaling van het dossier in overeenstemming met onze wettelijke verplichting om de belastingsinformatie te bewaren voor controledoeleinden.

4b- In het geval van materiele onmogelijkheid (bv : insolvent) of wettelijke onmogelijkheid (bv : definitief ongunstig oordeel, oordeel dat de verjaring van de vordering bevestigt, ...) om de betrokkene schuldvordering te innen, schrappen wij de gegevens in ons bestand 1 jaar na de vaststelling van de onmogelijkheid van terugvordering.

4c- Als de aan ons toevertrouwd opdracht wordt stopgezet, schrappen wij de gegevens in ons bestand na 1 jaar.

5- Tot op heden betreurt INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® geen gegevensverlies.