Ładuje się …

Nasze uslugi

 

Przed sporem
Zapobieganie jest skuteczniejsze niż leczenie. Więc proponujemy Wam:

 • nasze rady by ustalić ogólne warunki płatności
 • Etykiety samoprzylepne
 • Zawiadomienia na Wasze nazwisko
 • Customizowane pakiety

 

spór
Stosujemy wszelkie możliwości dozwolone przez prawo.

 • pocztą: listy polecone lub nie, automatyczne lub customizowane, adresowane dłużnikowi lub „trzecim osobom” (prawnikom, mediatorom ...)
 • telefonicznie z naszego własnego call center z siedzibą niedaleko Was (wiele telefonów, SMS-ów ...)
 • odwiedzanie w domu: kilka wizyt za pośrednictwem naszej sieci agentów wyspecjalizowanych i szkolonych regularnie w ramach przepisów prawnych, ktorych dialog jest uprzejmy, przyjazny i niezachwiany.

 

 

Dlaczego wybrać INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® ?

 

 • Spółka międzynarodowa działająca na całym świecie od 1993r.
 • Założona w jednym celu: obniżanie kosztów tak, by pozwalać na windykację faktur o niedużych wartościach.
 • Różne lokalizacje w całej Europie.
 • Sieć agentów d/s windykacji, blisko Waszych dłużników.
 • Wielojęzyczne lokalne ośrodki informacyjne.
 • Customizowany monitoring Waszych niezainkasowanych należności.

 

 

Kod korzyści

Prosimy o wprowadzenie poprawnego kodu korzyści

FAQ

Oczywiście.

Prawo uznaje spółki windykacyjne i określa zasady i stosowane praktyki. INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® przestrzego obowiązujących przepisów prawnych.

Spółka windyjacyjna pozwala Wam na uniknięcie nieprzyjemnych rzeczy związanych z niezaplaconą fakturą. Pozyskujecie w ten sposób cenny czas, by się zajmować swoją podstawową działalnością, by zardządzać przedsiębiorstwem.

 

Przedsiębiorstwa nie zawsze rozumieją, jaki wpływ ma ogólna ilość niezaplaconych faktur, obojętnie jak niskiej wartości, na ich ogólne dochódy..

 

Spółka windykacyjna pomoże Wam również rozróźnić klientów, którzy nie płacą swoich faktur i zidentyfikować przypadki, w których należy wszcząć postępowanie sądowe.
INTERNATIONAL RECOVER COMPANY ®  śledzi każdą niezapłaconą fakturę i znajduje rozwiazania by pomóc odzyskać coś, co jest Wasze.

niezapłaconych faktur !

 

Niepotrzebne jest wysyłać kilka. Jedno wezwanie wystarczy by uprzedzić klienta na przypadek niezapłaty oraz po to, by zrozumieć jakie są jego zamiary.

Tak. Czasami wahamy się, czy zażądać zapłaty zobowiązania. Bez względu na to, czy to zysk lub strata, wiadomość o tym, że nie dochodzimy dłużników jest szybko rozpowszechniana. Rzeczywiście, w tym przypaadku słowo i ucho dobrze funcjonują a od roku do roku, ilość Waszych niezapłaconych faktur będzie wzrastać. Działajcie w sposób bezpośredni. Zyskujecie zarówno czas jak i sławę.

1- Począwszy od 1993 r. INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® przetwarza dane osobowe jako informacje poufne. Dokładamy wszelkich starań, aby uniknąć wycieku informacji.

2- Przekazujemy dane osobowe wyłącznie naszym podwykonawcom (agentom odzyskiwania ...) lub adwokatom i realizujemy to tylko w celu pomyślnego wykonania misji odzyskania wierzytelności, która jest nam powierzona.

3- Szukamy, organizujemy i przechowujemy wszystkie prywatne informacje niezbędne do pomyślnej realizacji powierzonej nam misji.

4- Czas archiwizacji jest absolutnie niezbędny do wypełnienia naszej misji i do przestrzegania naszych zobowiązań regulaminowych i prawnych.

4a- W przypadku, gdy wierzytelność została odzyskana, systematycznie likwidujemy dane osobowe w ciągu siedmiu lat od pełnej zapłaty sprawy, zgodnie z naszym prawnym obowiązkiem archiwizacji informacji podatkowych w celach weryfikacji.

4b- W przypadku niezdolności materialnej (np. niewypłacalność) lub prawnej (np. niekorzystna decyzja ostateczna, decyzja, która potwierdza określony charakter wierzytelności...) w celu odzyskania wierzytelności, likwidujemy dane osobowe w ciągu 1 roku od stwierdzenia niemożności odzyskania.

4c- W przypadku, gdy powierzona nam misja zostaje rozwiązana przed odzyskaniem wierzytelności, likwidujemy dane osobowe po upływie roku.

5- Do tej pory INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® nie miała żadnego przypadku utraty danych.