4 etapy skutecznego przebiegu postępowania sądowego

115

Oto 4 kroki skutecznego przebiegu postępowania sądowego

1- faktura wystawiona prawidłowo i wysłana w terminie

Od początku swojej pracy myśl o fakturowaniu, ponieważ fakturowanie oznacza przychód. W wielu sektorach działalności istnieje możliwość edycji jednej lub kilku faktur zaliczkowych. Dzięki nim możesz jak najszybciej pokryć swoje koszty. Nie pozbawiaj się tego!

Twoje faktury muszą być prawidłowo wystawione, zawierać prawne dane kontaktowe, numer faktury i datę wystawienia faktury. Ważne jest również, aby podać szczegóły płatności oraz termin płatności. Wreszcie, ponieważ nikt nie wie, co przyniesie przyszłość, pamiętaj o uwzględnieniu ogólnych warunków płatności (najlepiej już ujętych w wycenach).

2- przypomnienie wysyłane w momencie terminu płatności faktury

Fakturowanie jest dobre. Lepsze jest śledzenie płatności za rachunki. Zanotowałeś termin płatności na swoich fakturach, również go przestrzegaj. Twoja faktura nie została opłacona w terminie, wyślij jednorazowe upomnienie pocztą. E-maile z przypomnieniami są zazwyczaj przesyłane bezpośrednio do spamu lub nawet do kosza. Nie ma jednak potrzeby ponoszenia kosztów przesyłek poleconych ani marnowania cennego czasu na dzwonienie do klienta.

Twoje przypomnienie powinno być uprzejme, ale bezpośrednie. Może to być przeoczenie lub błąd adresowania. W przypomnieniu podaj informacje rozliczeniowe i szczegóły płatności. Możesz ewentualnie dodać koszty wysyłki, ale przede wszystkim przypomnieć ogólne warunki płatności i ostrzec klienta o konsekwencjach w przypadku braku płatności.

3- polubowne wyzdrowienie

Twoje przypomnienie nie przyniosło skutku? Nie zwlekaj dłużej i przekaż niezapłaconą fakturę bezpośrednio podmiotowi zewnętrznemu specjalizującemu się w windykacji. Uwolnisz się od tego ciężaru i utrzymasz relację handlową ze swoimi klientami. Wybierz na przykład firmę windykacyjną. Zawód jest regulowany. Po wysłaniu zawiadomienia prawnego firmy windykacyjne podejmą wszelkie polubowne kroki, aby odzyskać Twój dług: wysyłając listy, SMS-y, rozmowy telefoniczne, a nawet podróżując do Twojego klienta w celu ustalenia długu. Najlepsze rozwiązanie dla obu stron.

4- procedura prawna

Jeżeli nie uda się znaleźć polubownego rozwiązania z Twoim klientem, firma windykacyjna doradzi Ci w ewentualnym postępowaniu sądowym. Prawnik za pośrednictwem komornika wezwie Twojego klienta do stawienia się w celu wydania wyroku skazującego, który zapewni 10-letnie prawo do wykonania tej decyzji. Egzekucja zostanie przeprowadzona wyłącznie za pośrednictwem komornika, który zajmie i sprzeda mienie Twojego klienta do kwoty należności i wszelkich poniesionych kosztów.

INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® wspiera Cię w całym procesie sądowym, w sporządzaniu ogólnych warunków płatności, faktur i przypomnień, w polubownym postępowaniu w związku z niezapłaconymi fakturami, a także w działaniach prawnych. Ułatw sobie życie. Skontaktuj się z nami i zwiększ swoje dochody!

Podziel się

Wskazówki, które mogą Ci pomóc

Inne wskazówki, które pomogą Ci najlepiej

pl_PLPolski