de 4 stappen van een effectieve processtroom

115

Dit zijn de 4 stappen van een effectieve processtroom

1- een correct opgestelde en tijdig verzonden factuur

Denk vanaf het begin van je werk aan facturering, want wie facturering zegt, zegt dat er geld binnenkomt. In veel bedrijfstakken kunt u één of meerdere termijnfacturen bewerken. Hiermee kunt u uw kosten zo snel mogelijk dekken. Ontzeg jezelf het niet!

Uw facturen moeten correct zijn opgesteld, uw wettelijke contactgegevens bevatten, een factuurnummer en een factuurdatum bevatten. Het is ook belangrijk dat u uw betalingsgegevens en een betalingsdatum vermeldt. Tot slot, aangezien niemand weet wat de toekomst brengt, vergeet niet om uw algemene betalingsvoorwaarden op te nemen (idealiter al opgenomen in uw offertes).

2- een herinnering verzonden wanneer de factuur verschuldigd is

Facturering is prima. Het bijhouden van uw factuurbetalingen is beter. U heeft een vervaldatum genoteerd op uw facturen, respecteer deze ook. Uw factuur is niet betaald op de datum, stuur een enkele aanmaning per post. Herinneringsmails worden over het algemeen direct in de spam of zelfs in de prullenbak geplaatst. Het heeft echter geen zin om de kosten van aangetekende post te maken of uw kostbare tijd te verspillen aan het bellen van uw klant.

Uw herinnering moet beleefd maar direct zijn. Het kan een vergissing zijn of een adresfout. Vermeld uw factuurgegevens en uw betalingsgegevens op uw herinnering. U kunt eventueel uw koerierskosten toevoegen maar onthoud vooral uw algemene betalingsvoorwaarden en waarschuw uw klant voor de gevolgen bij wanbetaling.

3- minnelijke incasso

Uw terugroepactie heeft geen vruchten afgeworpen? Wacht niet langer en draag de onbetaalde factuur direct over aan een derde partij gespecialiseerd in incasso. U bevrijdt uzelf van deze last en onderhoudt de commerciële relatie met uw klanten. Kies bijvoorbeeld voor een incassobureau. Het beroep is gereglementeerd. Nadat de juridische kennisgeving is verzonden, zullen de incassobureaus alle minnelijke stappen ondernemen om uw schuld te innen: brieven, sms'en, telefoontjes sturen of zelfs iemand naar uw klant verplaatsen om de beste deal voor beide partijen te vinden.

4- de juridische procedure

Indien het onmogelijk is om met uw cliënt tot een minnelijke schikking te komen, zal het incassobureau u adviseren in een eventuele gerechtelijke procedure. Een advocaat zal via een gerechtsdeurwaarder uw cliënt dagvaarden om hem te laten veroordelen, een straf die u 10 jaar recht geeft om deze beslissing ten uitvoer te leggen. De executie gebeurt uitsluitend via een deurwaarder die beslag zal leggen op de goederen van uw klant en deze zal verkopen tot het verschuldigde bedrag en alle gemaakte kosten.

INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® begeleidt u tijdens dit procesproces, zowel bij het opstellen van uw algemene betalingsvoorwaarden, uw facturen en aanmaningen, bij de minnelijke opvolging van uw onbetaalde facturen als bij de juridische opvolging. Maak uw leven gemakkelijker. Neem contact met ons op en verhoog uw inkomen!

Delen op

Tips om u te helpen

Andere tips om u zo goed mogelijk te ondersteunen

nl_NLNederlands