De meest gestelde vragen
die u u stelt

Hebt u vragen over minnelijk incasso in het algemeen of over onze dienstverlening in het bijzonder? Op deze pagina vindt u de antwoorden op een aantal van uw vragen. Aarzel niet ons te contacteren voor meer informatie.

Natuurlijk. Wetten regelen de inning van schulden en bepalen verplichtingen en praktijken die van land tot land in de Europese Unie verschillen. INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® respecteert deze verschillende wetten.

 • specialisatie: Incassobureaus zijn gespecialiseerd in incasso. Ze hebben bewezen processen en methoden om de inning van verschuldigde bedragen te maximaliseren.
 • besparingen: Vaak is het inschakelen van een incassobureau goedkoper dan het inschakelen van een advocaat of deurwaarder. Incassobureaus kunnen scherpe tarieven hanteren omdat ze veel incassozaken behandelen.
 • Schaal: Incassobedrijven zijn over het algemeen beter toegerust om grote aantallen onbetaalde rekeningen te verwerken. Als u een groot aantal schulden te innen heeft, kan een incassobureau wellicht efficiënter zijn.
 • Beheer van tijd: Collectiebeheer kan een lang en moeizaam proces zijn. Door deze taak uit te besteden aan een incassobureau, kunt u tijd vrijmaken om u te richten op andere aspecten van uw bedrijf.
 • Naleving van regelgeving: Incassobureaus zijn op de hoogte van de wet- en regelgeving met betrekking tot de inning van schuldvorderingen. Zij kunnen u helpen bij het navigeren door deze regelgeving en ervoor zorgen dat u deze naleeft.
 • Behoud van zakelijke relaties: Een incassobureau kan optreden als een onpartijdige derde partij, wat kan helpen om zakelijke relaties in stand te houden.
 1. Sinds 1993 behandelt INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® persoonsgegevens altijd als vertrouwelijke informatie. Wij verbinden ons ertoe alles in het werk te stellen om het lekken van informatie te voorkomen.
 2. Wij geven persoonsgegevens uitsluitend door aan onze onderaannemers (invorderingsagenten, enz.), of aan een advocaat, en dit met als enig doel de goede uitvoering van de ons toevertrouwde incassoopdracht.
 3. We zoeken, indexeren en bewaren alle informatie over het privéleven die nodig is voor de goede uitvoering van de ons toevertrouwde opdracht.
 4. De bewaartermijn is strikt noodzakelijk voor de uitvoering van onze missie en de naleving van onze reglementaire en wettelijke verplichtingen.

  4a. In het geval dat de betrokken vordering wordt geïnd, wissen wij systematisch de persoonsgegevens 7 jaar na volledige betaling van het dossier, in overeenstemming met onze wettelijke verplichting om fiscale informatie te bewaren voor controledoeleinden.

  4b. In het geval van een materiële (bv. insolventie) of juridische (bv. ongunstige definitieve uitspraak, uitspraak die de voorgeschreven aard van de schuld bevestigt, enz.) onmogelijkheid om de betrokken schuld te innen, wissen we de persoonsgegevens 1 jaar na vaststelling van de onmogelijkheid tot invordering van de schuld.

  4c. In het geval dat de ons toevertrouwde opdracht wordt beëindigd vóór de inning van de betrokken vordering, wissen wij de persoonsgegevens na 1 jaar.

 5. Tot op heden betreurt INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® geen enkel verlies van gegevens.
 • Zorg voor een goede financiële gezondheid: Elke onbetaalde factuur, hoe klein ook, kan de financiële gezondheid van uw bedrijf aantasten. Zelfs een of twee dubieuze debiteuren per jaar kunnen zich in de loop van de tijd ophopen, wat uw winstmarges en uw cashflow aantast. Door deze betalingen terug te vorderen, helpt u een gezond financieel beheer te behouden.
 • Stuur een krachtig bericht: Het nastreven van de inning van elke verschuldigde factuur geeft een duidelijk signaal af aan al uw klanten dat u betaling serieus neemt. Dit kan toekomstig wanbetalingsgedrag ontmoedigen.
 • Behoud van uw reputatie: Mond-tot-mondreclame werkt goed op dit gebied. Als u een afschrijving laat glippen, kan dit de indruk wekken dat u laks bent met betalen, wat andere klanten zou kunnen aanzetten tot betalingsachterstand. Als u daarentegen bekend staat om uw nauwgezette opvolging van facturen, kan dit uw reputatie als professioneel en betrouwbaar bedrijf versterken.
 • Verliezen op lange termijn verminderen: Door ervoor te kiezen om elke onbetaalde factuur zo snel mogelijk te innen, vermindert u het risico dat u op lange termijn een groot aantal onbetaalde facturen krijgt. Dit kan in de toekomst verdere financiële verliezen helpen voorkomen.
 • Zorg voor duidelijke processen: De systematische verzameling van alle onbetaalde facturen helpt u bij het opzetten van duidelijke en efficiënte processen voor het beheer van uw facturering en uw vorderingen. Het kan uw bedrijf efficiënter en georganiseerder maken.
 • Naleving van contracten: Elke factuur vertegenwoordigt een contractuele overeenkomst tussen u en uw klant. Door ervoor te zorgen dat alle betalingen worden gedaan, behoudt u de naleving van deze contracten.

Neem contact met ons op

Hebt u meer vragen?

Laat onbetaalde vorderingen geen invloed hebben op uw bedrijf. Ons toegewijde team begeleidt u tijdens het hele proces om gepersonaliseerde en professionele oplossingen te vinden. Neem nu contact met ons op om uw gemoedsrust terug te krijgen.

nl_NLNederlands