Bent u schuldenaar , bent u geld schuldig?

Hebt u een brief, een notificatiemail, een telefoontje, een sms van ons ontvangen of het bezoek van een van onze agenten? Dit betekent dat u een schuld hebt bij één van onze opdrachtgevers en dat hij ons heeft gemandateerd om zijn schuld te incasseren.

Veilige ruimte

Toegang tot uw beveiligde ruimte

In deze ruimte kunt u de verschuldigde bedragen inzien, eventueel de facturen downloaden en toegang krijgen tot de documenten die wij u toesturen. U kunt ook direct online een afrekeningsplan aanvragen en betalingen doen. U kunt ook uw gegevens controleren en ons om eventuele updates vragen.

INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® begeleidt u

We begrijpen dat u mogelijk financiële zorgen heeft. Uw hoofd in het zand steken zal je niet helpen. Integendeel ! Onze medewerkers staan tot uw beschikking om samen met u een passende oplossing te vinden die de aflossing van uw schuld mogelijk maakt.

Neem dan zo snel mogelijk contact op met onze geschillendienst!

Hebt u nog andere vragen ?

Als u een document ontvangt van INTERNATIONAL RECOVER COMPANY ® waaruit blijkt dat u een betalingsachterstand hebt, voer de betaling dan zo snel mogelijk uit. Er is een dienst aan u verleend, er is een product aan u verkocht... het is legitiem voor het bedrijf om te proberen de verschuldigde bedragen terug te vorderen. Als u uw rekeningen niet meteen betaalt, loopt u het risico in een spiraal van schulden terecht te komen en er niet meer uit te komen.

Neem in geval van financiële moeilijkheden rechtstreeks contact op met onze geschillenafdeling om een gemeenschappelijke basis te vinden en tot een ideale oplossing voor alle partijen te komen.

Een te late betaling kan uw leven vergiftigen... Laat ons u helpen een oplossing te vinden!

Natuurlijk.

INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® respecteert de wet tot op de letter. We maken er een erezaak van. De sms'jes die we versturen zijn helemaal gratis voor u. Dit is een service die wij u aanbieden om uw kosten niet te verhogen.

Ja. De gedeclareerde kosten zijn altijd conform, of zelfs lager dan, de algemene betalingsvoorwaarden van onze klanten.

Uw late betaling heeft geleid tot kosten, een financieel verlies voor onze klant. U moet dus ook de kosten betalen.

Om voor de hand liggende redenen van vertrouwelijkheid en bescherming van de privacy van debiteuren, sturen we NOOIT vervolgmails naar debiteuren. U kan echter een automatisch e-mailmelding ontvangen om u te informeren dat er een antwoord op uw verzoek beschikbaar is op ons beveiligde webplatform. U kunt dan naar uw beveiligde ruimte gaan om uw bestand te bekijken.

U heeft niet gereageerd op onze aanmaning of op andere pogingen om contact op te nemen met onze afdelingen. Onze inningsagenten reizen naar debiteuren om regelingen te treffen voor de betaling van onbetaalde rekeningen van onze klanten.

Dit is een kans voor u om een afbetalingsplan te nemen dat is aangepast aan uw inkomen en dat u kunt respecteren, om mogelijke juridische kosten te vermijden.

 1. Sinds 1993 behandelt INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® persoonsgegevens altijd als vertrouwelijke informatie. Wij verbinden ons ertoe alles in het werk te stellen om het lekken van informatie te voorkomen.
 2. Wij geven persoonsgegevens uitsluitend door aan onze onderaannemers (invorderingsagenten, enz.), of aan een advocaat, en dit met als enig doel de goede uitvoering van de invorderingsopdracht van
  aan ons toevertrouwde vorderingen.
 3. We zoeken, indexeren en bewaren alle informatie over het privéleven die nodig is voor de goede uitvoering van de ons toevertrouwde opdracht.
 4. De bewaartermijn is strikt noodzakelijk voor de uitvoering van onze missie en de naleving van onze reglementaire en wettelijke verplichtingen.


  4a. In het geval dat de betrokken vordering wordt geïnd, wissen wij systematisch de persoonsgegevens 7 jaar na volledige betaling van het dossier, in overeenstemming met onze wettelijke verplichting om fiscale informatie te bewaren voor controledoeleinden.

  4b. In het geval van een materiële (bv. insolventie) of juridische (bv. ongunstige definitieve uitspraak, uitspraak die de voorgeschreven aard van de schuld bevestigt, enz.) onmogelijkheid om de betrokken schuld te innen, wissen we de persoonsgegevens 1 jaar na vaststelling van de onmogelijkheid tot invordering van de schuld.

  4c. In het geval dat de ons toevertrouwde opdracht wordt beëindigd vóór de inning van de betrokken vordering, wissen wij de persoonsgegevens na 1 jaar.

 5. Tot op heden betreurt INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® geen enkel verlies van gegevens.
Het is van groot belang dat u zo snel mogelijk de volledige contactgegevens van uw schuldbemiddelaar aan ons doorgeeft. Stel het niet uit ! Hoe langer u wacht, hoe meer de kosten waarschijnlijk zullen stijgen. Na ontvangst van de contactgegevens nemen wij direct contact op met de betreffende dienst.

Tips om u te helpen

Advies om u zo goed mogelijk te ondersteunen

nl_NLNederlands