Jste dlužníkem , dlužíte peníze?

Obdrželi jste od nás dopis, e-mail s upozorněním, hovor, SMS nebo povolení některého z našich agentů? To znamená, že máte dluh u jednoho z našich klientů a že nás pověřil vymáháním jeho dluhu.

Zabezpečte prostor

Získejte přístup do zabezpečené oblasti

V tomto prostoru si budete moci prohlédnout dlužné částky, případně si stáhnout faktury a přistupovat k dokumentům, které vám zasíláme. Můžete také požádat o vypořádací plán a provádět platby přímo online. Budete také moci zkontrolovat svá data a požádat nás o případné aktualizace.

INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® vás doprovází

Chápeme, že můžete mít finanční problémy. Dělat pštrosa vám nepomůže. Naopak ! Naši zaměstnanci jsou vám k dispozici, aby s vámi našli vhodné řešení, které umožní splacení vašeho dluhu.

Kontaktujte naše soudní oddělení co nejdříve!

Máte nějaké další otázky?

Když od INTERNATIONAL RECOVER COMPANY ® obdržíte dokument potvrzující pozdní platbu, proveďte platbu co nejdříve. Byla vám poskytnuta služba, byl vám prodán produkt… je legitimní, aby se společnost snažila získat zpět své splatné. Pokud své účty nezaplatíte hned, riskujete, že se dostanete do spirály dluhů a nebudete se moci z ní dostat.

V případě finančních potíží kontaktujte přímo naše soudní oddělení, abychom našli společnou řeč a došli k ideálnímu řešení pro všechny strany.

Pozdní platba vám může otrávit život... Dovolte nám, abychom vám pomohli najít řešení!

Samozřejmě.

INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® respektuje zákon do puntíku. Děláme z toho čestný bod. SMS, které posíláme, jsou pro vás zcela zdarma. Jedná se o službu, kterou Vám nabízíme, abychom Vám nezvyšovali náklady.

Ano. Nárokované náklady jsou vždy v souladu s obecnými platebními podmínkami našich zákazníků nebo jsou dokonce nižší.

Vaše pozdní platba způsobila náklady, finanční ztrátu pro našeho klienta. Musíte tedy platit i poplatky.

Ze zjevných důvodů důvěrnosti a ochrany soukromí dlužníků NIKDY dlužníkům nezasíláme následné e-maily. Můžete však obdržet automatický e-mail s upozorněním, že odpověď na váš požadavek je k dispozici na naší zabezpečené webové platformě. Poté můžete přejít do zabezpečené oblasti a soubor zobrazit.

Nereagovali jste na naše formální upozornění ani na jakékoli jiné pokusy kontaktovat naše oddělení. Naši inkasní agenti jezdí za dlužníky, aby od našich klientů zajistili úhradu nezaplacených účtů.

Toto je příležitost, abyste si udělali plán zúčtování přizpůsobený vašemu příjmu, který můžete respektovat, abyste se vyhnuli případným soudním výlohám.

 1. Od roku 1993 INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® vždy zachází s osobními údaji jako s důvěrnými informacemi. Zavazujeme se, že vynaložíme veškeré úsilí, abychom zabránili jakémukoli úniku informací.
 2. Osobní údaje sdělujeme výhradně našim subdodavatelům (sběrným agentům apod.), případně právníkovi, a to výhradně za účelem řádného plnění sběrného úkolu
  nám svěřené pohledávky.
 3. Vyhledáváme, indexujeme a uchováváme všechny informace o soukromém životě nezbytné pro řádné provádění mise, která nám byla svěřena.
 4. Doba uchovávání je nezbytně nutná pro plnění našeho poslání a dodržování našich regulačních a zákonných povinností.


  4a. V případě, že dojde k vymáhání příslušné pohledávky, osobní údaje systematicky mažeme 7 let po úplném zaplacení souboru v souladu s naší zákonnou povinností uchovávat daňové údaje pro kontrolní účely.

  4b. V případě věcné (např. insolvence) nebo právní (např. pravomocný nepříznivý rozsudek, rozsudek osvědčující předepsanou povahu dluhu apod.) nemožnosti vymoci dotčený dluh, mažeme osobní údaje po 1 roce od zjištění nemožnosti zotavení.

  4c. V případě, že je nám svěřené poslání ukončeno před inkasem příslušného dluhu, osobní údaje po 1 roce vymažeme.

 5. K dnešnímu dni INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® nelituje žádné ztráty dat.
Je velmi důležité, abyste nám co nejdříve poskytli úplné kontaktní údaje vašeho zprostředkovatele dluhu. Nebuďte příliš dlouho! Čím déle budete čekat, tím více se pravděpodobně zvýší poplatky. Po obdržení kontaktních údajů budeme přímo kontaktovat příslušnou službu.
cs_CZČeština