Otázky nejčastější
že se ptáš sám sebe

Máte dotazy ke smírnému vymáhání pohledávek obecně nebo k našim službám konkrétně? Na této stránce naleznete odpovědi na řadu svých otázek. Pro další informace nás neváhejte kontaktovat.

Samozřejmě. Zákony upravují vymáhání dluhů a určují povinnosti a postupy, které se v jednotlivých zemích Evropské unie liší. INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® tyto různé zákony respektuje.

 • Specializace: Inkasní společnosti se specializují na vymáhání pohledávek. Mají osvědčené procesy a metody, jak maximalizovat výběr dlužných peněz.
 • Úspory: Využití inkasní společnosti může být často levnější než využití právníka nebo soudního vykonavatele. Inkasní společnosti mohou nabídnout konkurenceschopné ceny, protože zpracovávají velké množství sběrných pouzder.
 • Rozsah: Inkasní společnosti jsou obecně lépe vybaveny pro zpracování velkého množství nezaplacených účtů. Pokud musíte vymáhat velké množství pohledávek, může být efektivnější inkasní společnost.
 • Řízení času: Správa sbírek může být dlouhý a pracný proces. Zadáním tohoto úkolu inkasní společnosti můžete získat čas a soustředit se na jiné aspekty svého podnikání.
 • Dodržování předpisů: Inkasní společnosti mají znalosti o zákonech a
  předpisy pro vymáhání pohledávek. Mohou vám pomoci orientovat se v těchto nařízeních a zajistit, že je dodržujete.
 • Zachování obchodních vztahů: Inkasní společnost může vystupovat jako nestranná třetí strana, což může pomoci zachovat obchodní vztahy.
 1. Od roku 1993 INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® vždy zachází s osobními údaji jako s důvěrnými informacemi. Zavazujeme se, že vynaložíme veškeré úsilí, abychom zabránili jakémukoli úniku informací.
 2. Osobní údaje sdělujeme výhradně našim subdodavatelům (inkasní agenti apod.), případně právníkovi, a to výhradně za účelem řádného plnění nám svěřeného úkolu vymáhání pohledávek.
 3. Vyhledáváme, indexujeme a uchováváme všechny informace o soukromém životě nezbytné pro řádné provádění mise, která nám byla svěřena.
 4. Doba uchovávání je nezbytně nutná pro plnění našeho poslání a dodržování našich regulačních a zákonných povinností.

  4a. V případě, že dojde k vymáhání příslušné pohledávky, osobní údaje systematicky mažeme 7 let po úplném zaplacení souboru v souladu s naší zákonnou povinností uchovávat daňové údaje pro kontrolní účely.

  4b. V případě věcné (např. insolvence) nebo právní (např. pravomocný nepříznivý rozsudek, rozsudek osvědčující předepsanou povahu dluhu apod.) nemožnosti vymoci dotčený dluh, mažeme osobní údaje po 1 roce od zjištění nemožnosti zotavení.

  4c. V případě, že je nám svěřené poslání ukončeno před inkasem příslušného dluhu, osobní údaje po 1 roce vymažeme.

 5. K dnešnímu dni INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® nelituje žádné ztráty dat.
 • Udržujte si dobré finanční zdraví: Každá nezaplacená faktura, ať je sebemenší, může ovlivnit finanční zdraví vašeho podnikání. I jeden nebo dva nedobytné pohledávky ročně se mohou v průběhu času nahromadit, což ovlivní vaše ziskové marže a váš peněžní tok. Vymáháním těchto plateb pomáháte udržovat řádné finanční řízení.
 • Pošlete silnou zprávu: Vymáháním každé splatné faktury vyšlete všem svým zákazníkům jasnou zprávu, že platbu berete vážně. To může odradit budoucí neplacení.
 • Zachování vaší pověsti: Ústní podání v této oblasti funguje dobře. Pokud necháte poplatek uklouznout, může to vyvolat dojem, že jste laxní při placení, což by mohlo povzbudit ostatní zákazníky, aby zaostávali se svými platbami. Na druhou stranu, pokud jste známí svým přísným sledováním faktur, může to posílit vaši pověst profesionální a spolehlivé společnosti.
 • Snižte dlouhodobé ztráty: Tím, že se rozhodnete vyzvednout každou nezaplacenou fakturu co nejdříve, snížíte riziko dlouhodobého hromadění velkého množství nezaplacených faktur. To může pomoci předejít větším finančním ztrátám v budoucnu.
 • Stanovte jasné procesy: Systematické shromažďování všech nezaplacených faktur vám pomůže vytvořit jasné a efektivní procesy pro správu fakturace a vašich pohledávek. Vaše podnikání může být efektivnější a organizovanější.
 • Dodržování smluv: Každá faktura představuje smluvní ujednání mezi vámi a vaším zákazníkem. Tím, že zajistíte provedení všech plateb, budete dodržovat tyto smlouvy.

kontaktujte nás

Máte další otázky?

Nenechte nezaplacené pohledávky ovlivnit vaše podnikání. Náš specializovaný tým vás bude doprovázet celým procesem při hledání personalizovaných a profesionálních řešení. Kontaktujte nás nyní, abyste získali klid.

cs_CZČeština